§§ Biologisch | Groot Kabel Biologische Schapenkaas
slider

Biologisch

Biologisch wil zeggen: de natuur z’n gang laten gaan, zo weinig mogelijk ingrijpen, geen kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen. Zoveel mogelijk op een natuurlijke manier met de natuur als wapen tegen ongedierte.

Wij willen graag verantwoord omgaan met natuur, milieu en dierwelzijn en daarom hebben we gekozen voor biologisch! Het bedrijf staat onder toezicht van Stichting Skal, certificatie Biologische Productie.

EKO keurmerk

Aan het EKO-keurmerk herkent u het biologische product dat door Skal is gecertificeerd. Voor de consument dus een belangrijk zoekmiddel. Het EKO-keurmerk staat voor betrouwbaarheid en maximale zekerheid dat het product ook echt biologisch is. Het is gecontroleerd! Voor consumenten bestaat een aparte website www.eko-keurmerk.nl. Skal is wettelijk eigenaar en merkhoudster van het EKO-keurmerk. Het EKO-keurmerk betekent dat het product voldoet aan de Nederlandse nationale regelgeving, dus aan de EU-verordening voor biologische productie. Het gebruik van het EKO-keurmerk is aan strenge regels gebonden en slechts toegestaan na toestemming van Skal.De regels voor het gebruik zijn vastgelegd in een speciaal reglement. Skal ziet toe op het gebruik ervan en onderneemt stappen om onjuist gebruik en misbruik tegen te gaan. (bron: www.SKAL.nl)

Groot Kabel
Foyingaweg 57
9293 LR Kollumerpomp
0511408817
info@grootkabel.nl